Dotacje2019-04-26
Beneficjent Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych.
Dzięki realizacji projektu opracowana zostanie kolekcja mebli, która będzie się charakteryzować wielofunkcyjnością, posiadająca elastyczne cechy, niezbędne do zastosowania w różnorodnych przestrzeniach, ekologiczna, dostosowana do dynamicznego stylu życia pokolenia Millenialsów, którzy stanowią główną grupę docelową. Kolekcja ma się wpisywać w ideę „jeden mebel wiele możliwości” i dawać możliwość konfiguracji własnych rozwiązań. Kolekcja będzie odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe.

Wartość projektu: 1 838 973.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 863 610.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.05.2019 – 31.01.2021 r.

Informuję, że zapytanie ofertowe Zapytanie nr 1/2019 zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności z terminem składania ofert: 16.05.2019 i jest dostępne pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17487#
2015-02-20
W zakładzie produkującym płyty i inne elementy klejone w Jezierzu uruchomiliśmy specjalną linę lakiereniczą, która pozwala nam na:
  • lakierowanie powierzchni drewnianych lakierami wodnymi - nowoczesna metoda lakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi 
  • bejcowanie powierzchni drewnianych - nowoczesna metoda bejcowania bejcą i farbami wodorozcieńczalnymi 
Łąccy-Kołczygłowy Sp. z o.o.
ul. Słupska 60
77-140 Kołczygłowy

Tel.: +48 59 821 39 50
Fax: +48 59 821 39 59
e-mail: laccy@laccy.pl
DZIAŁ HANDLOWY
DORADCY PODŁOGI KRAJ
2013 - Łąccy-Kołczygłowy Sp. z o.o.
projekt: rio creativo