Dotacje

2020-07-01 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Łąccy-Kołczygłowy Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:
  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 404 787,63 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 404 787,63 PLN


Beneficjent: "ŁĄCCY - KOŁCZYGŁOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-05 
Beneficjent Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o. realizuje projekt pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ŁĄCCY-KOŁCZYGŁOWY na rynkach zagranicznych w celu promocji Marki Polskiej Gospodarki.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

Cele i planowane efekty projektu: wypromowanie innowacyjnych produktów pod marką MoonWood, które mają szansę stać się Marką Polskiej Gospodarki rozpoznawalną na rynkach perspektywicznych oraz w UE. Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na intensyfikację działalności eksportowej na rynku niemieckim, francuskim, brytyjskim oraz perspektywicznym chińskim. Ekspansja zagraniczna wpłynie na wzrost liczby klientów i znajdzie odzwierciedlenie w rosnących przychodach firmy

Wartość projektu: 652 500.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 391 500.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.


 
2019-04-26 Beneficjent Łąccy-Kołczygłowy Sp. o. o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty spółki Łąccy – Kołczygłowy nowej kolekcji mebli multifunkcyjnych.
Dzięki realizacji projektu opracowana zostanie kolekcja mebli, która będzie się charakteryzować wielofunkcyjnością, posiadająca elastyczne cechy, niezbędne do zastosowania w różnorodnych przestrzeniach, ekologiczna, dostosowana do dynamicznego stylu życia pokolenia Millenialsów, którzy stanowią główną grupę docelową. Kolekcja ma się wpisywać w ideę „jeden mebel wiele możliwości” i dawać możliwość konfiguracji własnych rozwiązań. Kolekcja będzie odpowiedzią na aktualne trendy rynkowe.

Wartość projektu: 1 838 973.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 863 610.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.05.2019 – 31.07.2021 r.
2015-02-20
W zakładzie produkującym płyty i inne elementy klejone w Jezierzu uruchomiliśmy specjalną linę lakiereniczą, która pozwala nam na:
  • lakierowanie powierzchni drewnianych lakierami wodnymi - nowoczesna metoda lakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi 
  • bejcowanie powierzchni drewnianych - nowoczesna metoda bejcowania bejcą i farbami wodorozcieńczalnymi 
Łąccy-Kołczygłowy Sp. z o.o.
ul. Słupska 60
77-140 Kołczygłowy

Tel.: +48 59 821 39 50
Fax: +48 59 821 39 59
e-mail: laccy@laccy.pl
DZIAŁ HANDLOWY
DORADCY PODŁOGI KRAJ
2013 - Łąccy-Kołczygłowy Sp. z o.o.
projekt: rio creativo